Ouderportaal

Het ouderportaal is voor alle ouders van leerlingen op onze school. In verband met de AVG zijn foto's, waarop  leerlingen herkenbaar in beeld zijn, alleen zichtbaar in het besloten deel van onze website, namelijk dit ouderportaal.

We starten volgend schooljaar (2019-2020) met het ouderportaal en u ontvangt hiervoor t.z.t. een mail van BasisOnline met inloggegevens.

Wij gaan eerst aan de slag met:
- nieuwsbrieven
- notulen MR
- jaarlijkse toestemmingsverklaring ouders inzake foto's en beeldmateriaal

Vervolgens kijken we hoe en wanneer we alle mogelijkheden van het ouderportaal, zoals inplannen van oudergesprekken en vervoer regelen voor excursies, gaan benutten.