Ouderportaal

In schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met het ouderportaal.
Het ouderportaal is voor alle ouders van leerlingen op onze school. In verband met de AVG zijn foto's, waarop  leerlingen herkenbaar in beeld zijn, alleen zichtbaar in het besloten deel van onze website, namelijk het ouderportaal.

U krijgt hiervoor een brief met token (persoonlijke code). Met deze token kunt u zich aanmelden voor het ouderportaal. Log in via internet op ouders.basisonline.nl 

In het ouderportaal vindt u:
- nieuwsberichten (voor de hele school of een bepaalde groep)
- notulen van de MR
- toestemmingsverklaring ouders inzake foto's en beeldmateriaal (deze vindt u onder de knop 'mijn privacy' en is op elk gewenst moment door u te wijzigen)
- gesprekkenplanner
- schoolagenda

Met het ouderportaal kunt u:
- berichten sturen naar de groepsleerkracht van uw kind
- uw kind ziekmelden
- een verlofaanvraag indienen bij de directie


Heeft u vragen over het ouderportaal dan kunt u bij de groepsleerkracht van uw kind(eren) terecht.
Bij technische problemen met het ouderportaal kunt u terecht bij de helpdesk van Basisonline (telefonisch of via de knop met het lieveheersbeestje).