Ouderportaal

Het ouderportaal is voor alle ouders van leerlingen op onze school. In verband met de AVG zijn foto's, waarop  leerlingen herkenbaar in beeld zijn, alleen zichtbaar in het besloten deel van onze website, namelijk dit ouderportaal.

We starten dit schooljaar, 2020-2021 met het ouderportaal. U heeft hiervoor op maandag 31-8-2020 een brief met token (persoonlijke code) ontvangen. Log in via internet op ouders.basisonline.nl 

In het ouderportaal vindt u:
- nieuwsberichten (voor de hele school op een bepaalde groep)
- notulen van de MR
- toestemmingsverklaring ouders inzake foto's en beeldmateriaal (deze is op elk gewenst moment door u te wijzigen)
- gesprekkenplanner
- ziekmelden

Heeft u vragen over het ouderportaal dan kunt u bij de groepsleerkracht van uw kind(eren) terecht.