Visie en missie

Missie:

Iedereen = Ieder één.
Een uitdagende en boeiende leeromgeving waar je je mens mag voelen en jezelf mag zijn!
 

Visie:

Onderwijs is meer dan alleen maar lesgeven.
Onze school straalt plezier, enthousiasme en een positieve houding uit.
Leerkrachten, leerlingen en ouders gaan respectvol met elkaar om in een duidelijke, veilige omgeving. We zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen.

Wij leren kinderen eigen verantwoordelijkheid te nemen t.a.v. hun ontwikkeling. Dit verhoogt de motivatie en zelfstandigheid van leerlingen waardoor betere resultaten geboekt worden.