Pijlers van de school

Ons onderwijs is gebaseerd op twee pijlers, die een doorgaande lijn vormen binnen onze school van groep 1 tot en met groep 8:

1) Veilig en positief schoolklimaat

met PBS en groepsvormende activiteiten

De eerste 6 werken van het schooljaar zijn belangrijk in het vormen van een positieve en effectieve groep. Dit proces kent 4 fasen. Wij besteden hier aandacht aan door dagelijks passende activiteiten uit te voeren in elke groep en daarbij goed te kijken wat er gebeurt in het groepsproces.

Wat is PBS?
PBS staat voor Positive Behaviour Support

PBS is een preventieve aanpak, gericht op (het bekrachtigen van) gewenst gedrag. Wij leren leerlingen gewenst gedrag door duidelijk onze verwachtingen uit te spreken en aan te leren met 'lessen in goed gedrag'. Goed gedrag krijgt aandacht en groeit daardoor.

Wilt u meer weten over de kernprincipes van PBS? Klik hier.
 

2) lesgeven op 3 niveaus

tijdens de uitleg en de verwerking middels het Directe Instructiemodel

Leerlingen volgen de uitleg die bij past bij hun mogelijkheden en behoeften: verkort, basis of verlengd. Na de uitleg verwerken de leerlingen op verschillende manieren de leerstof.

Wij bieden uitleg en verwerking op 3 niveaus:
1. Groene groep
    Deze leerlingen hebben genoeg aan een korte krachtige uitleg.
    Ze maken minder van de basisverwerking en krijgen uitdagend en verrijkend aanbod op hun niveau.
2. Gele groep
    Deze leerlingen volgen de 'standaard' uitleg.
    Ze maken de basisverwerking en krijgen passende herhaling of uitdaging.
3. Rode groep
    Deze leerlingen werken na de standaard uitleg verder met de leerkracht. Uitleg wordt in kleinere stapjes gegeven en ondersteund met plaatjes, schema's, materialen, e.d. Ze maken (een deel van) de basisverwerking met meer begeleiding van de leerkracht.

Leerlingen kunnen voor een vak of een lesonderdeel deelnemen aan één van deze groepen.

Wilt u meer weten over het directe instructiemodel? Klik hier.