Medenzeggenschap

Medezeggenschap is geregeld in de wet, de zogenaamde WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad, de MR.

Onze school valt onder de stichting INNOVO. Sommige beleidsmatige zaken of afspraken gelden voor alle scholen van INNOVO. De GMR (gemeenschappelijke MR) heeft dan inspraak.

Onze MR bestaat uit 6 leden en kent twee geledingen die evenredig vertegenwoordigd zijn.
De drie ouders Susan van Avermaete, Sjo Crapels en Fanny Bruijkers vormen de OMR (oudergeleding).
De drie personeelsleden zijn Milou Vrolijk, Julia Kikken en Amy Minnaard. Zij vormen de PMR (personeelsgeleding).

De MR heeft advies- en instemmingsrecht over belangrijke zaken zoals beleid, begroting, e.d. Wilt u meer weten? Log dan in via het ouderportaal en ga naar de boekenplank om notulen van de MR vergaderingen te lezen. U kunt, als toehoorder, MR vergaderingen bijwonen. Deze staan vermeld in de jaarkalender.

U kunt altijd contact opnemen met de MR via mr.franciscusbr@innovo.nl